Скатен покрив (наклонен)

СКАТНИ ПОКРИВИ – този тип покриви, се характеризират с голям наклон, който е вариращ, в зависимост от проекта. По Български държавен стандарт в България скатните покриви са тези, които имат наклон над 7%. Тук покритията са разнообразни – от традиционните и изпитани във времето керемиди, през гладки или профилирани ламарини. Наклона при скатните покриви е задължително да бъде по-голям от 7% също така могат да бъдат двускатним или четирискатни или с много разклонения в зависимост от изградения проект на покрива. Различните видовете покрития са

 • Битумни керемиди - те са изработени от материали на основата на битума. Също така са леки и сравнително евтини. битумните керемиди  се поставят върху предварително накована  покривната конструкция.
   
 • Керамични керемиди - керамичните керемиди  те са изработени от изпечена глина. Наклонът трябва да е от 18 до 90 градуса, като при наклони над 45 градуса те се наковават върху дървената скара. керамичните керемиди  се поставят върху предварително накована дървена скара закрепена за покривната носеща конструкция.
   
 • Бетонови керемиди - бетоновите керемиди  са изработени от бетон с висока водоплътност и също така се използват при покриви, подложени на химическо въздействие, с  гарантирано качество на здравина за покривната покривка.
   
 • Профилна ламарина – профилната ламарина се изработва от огъната ламарина и  също така е доста бюджетна   има добри противопожарни качества. Профилната ламарина  се монтира върху стоманена конструкция с минимален наклон от 6 градуса.
   
 • Ламаринени керемиди -  ламаринените керемиди са изработени от стоманена или медна ламарина. Относително лекото тегло на ламаринените керемиди  не натоварва конструкцията на покрива. От друга страна обаче предизвикват силен шум при валежи на градушка или дъжд.
   
 • Термопанели -  термопанелите се изработват от фабрично два листа ламарина между които се поставя минерална вата или пенополиуретан. Имат широко приложение при промишлени сгради със стоманена конструкция. Панелите с пенополиуретан са лесно запалими а тези с минерална вата се използват за направа на пожароустойчиви покриви. Минималният наклон е от 6 градуса.

Скатните покриви се изграждат за места с голям процент валежи, тъй като наклона позволява оттичането на дъждовна вода или снежна маса и също така  предотвратява проблемите с течове и задържане на влага. При тях обаче има риск от това свличанията на големи маси да нарушат улуците на стрехите. Задължително важно е да се включат системи за снегозадържане при изграждането на покрива като скоби, снегозадържащи керемиди или решетки.

Външното отводняване при скатните покриви позволява контролирането и насочването на дъждовната вода, което дава възможност за последващо използване на водата.

Естествената вентилация на пространството между керемидите и дъсчената обшивка на скатния покрив осигурява благоприятен микроклимат през всички сезони, без опасност от задържане на влага. В допълнителнение мога да кажа, че скатните покриви са по-скъпи, но при качественото изграждане на цялостната система на покрива инвестицията в изграждането на скатен покрив е  дълготрайна с живот над 100 години.

Така реално инвестицията, която сте направили се изплаща във времето и осигурява спокойствие за обитателите на къщата без дълги и скъпи ремонти.

Много е важно да помислете за вашия покрив.

Правилни инвестиции в правилно време довежда до правилни резултати навреме !

Марио Петров