Рафтова покривна система

Покривната рафтова система е значително важен конструктивен елемент на покрива. Рафтовата система на покрива служи за монтаж на различни покривни материали.

Рафтовата система осигурява стабилност на цялата сграда. 

Материалите за покривната рафтова система:

Материалите, с които работим, трябва да бъдат възможно най - здрави и стабилни. Най - добре е да се използва дървена греда или трупа, с по - голям диаметър. По тази начин имате устойчива покривна система, издържаща на натоварване от вятър или тежестта на валежите през цялата година.

Рафтовата покривна система е сложеа редица от основни компоненти:

  1. Шпренгел – греди, разположени в основата на рафтовата система, диагонално между ъглите й в кръстосването с Mauerlat;
  2. Рафтови крака – дебели дъски, които образуват наклонените равнини на покрива;
  3. Малки пръти, разположени между краката на гредите перпендикулярно, така че да не се разпръскват;
  4. Носачи – елементи, свързващи гредите в перпендикулярната равнина в горната им част;
  5. Диагонални греди, които се монтират на кръстовището на стени, както и редица други елементи.
  6. Mauerlat – основната опора на рафтовата система. Той представлява прътите, положени по периметъра на системата;
  7. Стелажи – опори за греди с големи размери. По правило стелажите са фиксирани инструменти, крепежни елементи и материали в достатъчно количество.