Полагане на хидроизолационна мембрана

За да положим хидроизолационната мембрана, трябва да знаете, че тя може да се монтира с известно провисване от около 20 мм. Това позволява да се отстрани капенето на капки, съответно защитава от влага покривните греди и другите елементи на покрива.

За да може водата да не се застоява, е задължително да се постави качествен вентилационен отвор.

Характеристики при монтажа

Безпроблемно циркулацията под покрива и всички следи от влагата и кондензат също ще са ефективно отстранени.

Много важно! В процеса на момтажа е много важно да се провери дали защитната мембрана няма разкъсвания или други дефекти и че е закрепена със строителен телбод. Апсолютно задължително е да се извърши припокриване, тоест всички ръбове на филма трябва да бъдат закрепени с лепяща лента. Някои хора предполагат, че този вид покритие може да не е подходящо за някои региони, но това далеч не е така.

При стандартното жилищно пространство наличието на студено, неотопляемо таванско помещение използването на студен покрив няма да повлияе по никакъв начин на температурата на горните етажи. Самото таванско пространство може да не се използва изобщо, а топлинните загуби се решават чрез монтирането качествена изолация между горния етаж и под покривното пространство.

При изграждането на студен покрив трябва да се знае, че при извършване на монтажните дейности е необходимо да се направи изолация на всички налични изходи и отвори. 

Eлементи като:

  • Специални вентилационни шахти;
  • Входове, водещи към повърхността на покрива;
  • Комини.

Всички те трябва да бъдат добре изолирани. Качествено извършената работа ще избегне появата на голямо количество конденз, обледяване, загуба на топлина и проникване на валежи.

Съвети:

При монтажа на студен покрив са необходимо да разполагате с сравнително прости инструменти, както и консумативи – закрепващи устройства, подходящи скоби също, така самонарезни винтове или пък поцинковани пирони.

Важно! В процеса на изчисляването на металните листове също е необходимо да се знае, че са необходими и допълнителни елементи, като керемиди, корнизи и други.

Устройството на стандартния студен покрив се различава от изолираната конструкция само по липса на изолационен слой. Този покрив се прави, ако таванското помещение няма да се използва като жилищно пространство.

Допълнителен съвет:

Почти винаги евтиното излиза по-скъпо.